• 0261768296
  • gradinitaguliver@yahoo.com

ÎMPREUNĂ, PRIN EDUCAȚIE FORMĂM VIITORUL COPILULUI NOSTRU


Grădinița cu Program Prelungit Guliver este o instituție de învățământ situată în centrul Municipiului Satu Mare și își desfășoară activitatea în trei sedii. Grădinița este frecventată de un număr de 217 preșcolari de nivel I și nivel II, repartizați în 9 grupe, 6 cu predare în limba română și 3 cu predare în limba maghiară.

Copiii sunt îndrumați de 18 cadre didactice, toate calificate și marea majoritate a lor cu grade didactice și cu experiență semnificativă, dar dornice în continuare de perfecționare. Se îmbină foarte bine tinerețea și elanul, cu maturitatea și experiența.

Unitatea noastră este vizibilă în comunitate nu prin poziția geografică sau dimensiune, ci prin calitatea activităților desfășurate cu copiii și prin personalizarea acțiunilor desfășurate.

La Grădinita Guliver, într-o atmosferă caldă şi relaxată, dar dinamică şi stimulativă, bazată pe înţelegere şi respect reciproc, copiii sunt implicați în experienţe de învăţare care stimulează curiozitatea şi creativitatea. Aceste experienţe sunt astfel concepute, încât să permită fiecărui copil  să-şi descopere identitatea proprie, să-şi dezvolte o imaginea de sine pozitivă, să devină independent şi responsabil.


Oferta educaţională a grădiniței noastre dă  posibilitatea formării la copii a capacității de a se adapta la schimbările ulterioare, permite un învățământ la standarde ridicate de calitate, armonizat valorilor europene. Cu un curriculum diferenţiat, un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, respectând atât autonomia individuală, cât şi pe cea instituţională, grădinița acordă şanse egale tuturor copiilor în formarea și dezvoltarea lor.

În grădinița noastră se pune un foarte mare accent pe promovarea și păstrarea tradițiilor populare atât românești cât și maghiare, dar și pe activitățile ecologice și pe păstrarea unui mediu curat. Acest lucru se poate observa din toate acțiunile și proiectele desfășurate de unitatea noastră.

Grădinița Guliver este implicată în numeroase proiecte și parteneriate, atât naționale cât și internaționale, realizate cu alte instituții de învățământ, instituții de stat, dar și cu operatori economici pentru obținerea de finanțări extrabugetare.


Pe lângă activitățile de zi cu zi, grădinița noastră se remarcă prin numeroase activități extracurriculare, dintre care amintim serbările realizate la nivelul grupelor, flash mob realizat de Ziua Europei, concursuri județene și naționale la care am obținut premii importante, Ziua Parcurilor, Ziua Păsărilor, Proiectul Kalokakatia, Eco Școala, Tabăra de vară în care s-au desfășurat numeroase activități interesante.

Ne dorim în continuare să îi facem pe copii să se simtă bine în grădinița noastră și pe părinți să își lase copiii cu încredere pe mâna unor cadre specializate, care se străduiesc să le ghideze copiilor pașii cât mai bine în primii lor ani de viață.